Miks kasutada Kerkvel OÜ korstnapühkijat?

Kerkvel OÜ korstnapühkija tellimisel ja küttesüsteemi puhastamisel saate:

  1. Töid teostab kehtiva kutsetunnistusega 4. taseme korstnapühkija.

2. Tööd teostatakse vastavalt korstnapühkimistööde juhendile arvestades kliendi soove.

3. Teie küttekolle muutub efektiivsemaks: Sama koguse puudega saad  soojema toa.

4. Paraneb küttesüsteemi tõmme ja väheneb õhu saaste.

5. Saate suulise ülevaate küttesüsteemi seisundist, võimalikest  vigadest ja remondivajadusest.

6. Tehtud tööde kohta väljastatakse nõuetekohane kirjalik akt.

7. Vajadusel saate suulisi juhiseid küttesüsteemi efektiivsemaks ja turvalisemaks kasutamiseks.